21/11/2019
         

WARG Handcrafted Apparel

Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Οικονομία   Πολιτικά
+ + -

Σάλος με την εγκύκλιο Σαχινίδη για την εφεδρεία

Αντιδράσεις και ερωτηματικά προκάλεσε η εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, που αφορά στο καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Βάσει της εγκυκλίου αυτής. Προβλέπεται ότι εάν ένας δημόσιος υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις για να μπει στο καθεστώς της εφεδρείας, τελικά δεν το πράξει τότε όταν τελικά βγει στη σύνταξη, τότε οι μισθοί που εισέπραξε κατά τη διάρκεια που έπρεπε να είναι σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, θα «κοπούν».

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο Σαχινίδη αναφέρονται τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 (κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), σε περίπτωση που υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά με δόσεις από τη σύνταξή του ή από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον. Το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της σύνταξης που καταβάλλεται.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, αυτονόητο είναι ότι, εάν υπάλληλος, παρότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, η Υπηρεσία μας κατά τη συνταξιοδότησή του θα διενεργήσει αυτεπάγγελτα τον ανωτέρω έλεγχο και θα προβεί, σε συνεννόηση με τον εκκαθαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας του, σε παρακράτηση από τη σύνταξή του των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος αυτός έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και μόνο, ως «πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία» νοείται:

α) η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και η υπηρεσία που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια, με βάση ειδικές διατάξεις (άρθρο 155 παρ. 4 του Υ. Κ.).

β) η υπηρεσία που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και είναι συντάξιμη (μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που έχει διανυθεί με ασφάλιση σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., με την εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών).

Επισημάνσεις:

α. Προκειμένου για υπαλλήλους που έχουν επαναπατριστεί από πρώην «ανατολικές χώρες», μη μέλη της Ε.Ε., από την προϋπηρεσία τους σε αυτές, η οποία έχει αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, θα ληφθεί υπόψη μόνο εκείνη που τυχόν έχει μεταφερθεί (ως χρόνος ασφάλισης) σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας και θα αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις της «διαδοχικής ασφάλισης».

β. Στις προαναφερόμενες υπηρεσίες της περ. β’ δεν περιλαμβάνεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 (δηλαδή με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς).

 

 

 

zougla.gr 


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Κόσμος
+ + -

Η Γροιλανδία ανυψώνεται λόγω απώλειας πάγου

Συνολικά 100 δισεκατομμύρια τόνους πάγου έχασε η Γροιλανδία σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων, που παραθέτουν στοιχεία από δίκτυο σταθμών GPS στο νότιο τμήμα της περιοχής.
Όπως επισημαίνουν στην έκθεσή τους οι επιστήμονες, το λιώσιμο των πάγων, που οφείλεται στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι του 2010, είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωση του εδάφους σε ορισμένα σημεία, κατά 1,5 εκατοστό.

Τα τελευταία χρόνια οι πάγοι της Γροιλανδίας έλιωναν με σταθερούς ρυθμούς τους καλοκαιρινούς μήνες και οι σταθμοί GPS κατέγραφαν σε ετήσια βάση ανύψωση τους εδάφους κατά 0,6 εκατοστά.
«Όμως η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας το 2010 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ανύψωση του εδάφους σε περίοδο πέντε μηνών, που σε μερικά σημεία έφτασε μέχρι και τα 2 εκατοστά», επισημαίνει σε ανακοίνωσή που εξέδωσε το κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή σε συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικής ο δρ. Michael Bevis, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και μέλος του ερευνητικού προγράμματος.Κατά την παρουσίασή του ο δρ. Bevis εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η ανύψωση του εδάφους οφείλεται στην απώλεια πάγου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».

«Η ανωμαλία της ανύψωσης του εδάφους συνδέεται με τους χάρτες του 2010 για το λιώσιμο των πάγων. Στις περιοχές που το λιώσιμο των πάγων διαρκούσε περισσότερες ημέρες, η ανύψωση που καταγράφηκε ήταν υψηλότερη», δήλωσε ο ερευνητής.

Την χρονική περίοδο 1961 με 2003 υπήρχαν χρονιές που στη Γροιλανδία προστίθεντο μέχρι και 25 δισεκατομμύρια τόνοι νέου πάγου, καθώς και χρονιές που χάνονταν 60 δισεκατομμύρια τόνοι πάγου.
Κάποιες χρονιές, το λιώσιμο των πάγων ήταν ακόμα μεγαλύτερο.Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απώλεια 100 δισεκατομμυρίων τόνων πάγου από τη Γροιλανδία το 2010 μεταφράζεται ανύψωση της στάθμης των θαλασσών κατά 0,3 εκατοστά.

 

 


Πηγή:econews


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Life style
+ + -

Ο κλέψας του κλέψαντος...

 Έκλεψαν την Άννα Βίσση και όχι μόνο. Θύμα και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος έχει συνθέσει το τραγούδι «Τάσεις Αυτοκτονίας».
Το τραγούδι αυτό λοιπόν, το έχει πάρει η Ιβάνα από τη Βουλγαρία και το έχει κάνει εντελώς δικό της αφού άλλαξε και τον τίτλο σε «Δολοφόνος της αγάπης», όπως αναφέρει το showtime-cy. Άλλωστε η αγάπη που έχουν οι Βούλγαροι καλλιτέχνες στα ελληνικά τραγούδια είναι γνωστή.
 

 

 

 

 

 

gossip-tv.gr 


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Αθλητικά
+ + -

Super League: Στους Πάντελιτς και Μπρίτο τα βραβεία

Οι Μάρκο Πάντελιτς και Λουίς Μπρίτο ήταν οι νικητές των βραβείων της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος σημείωσε… καρέ τερμάτων στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Κέρκυρα (4-0) αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής, ενώ καλύτερο γκολ ανακυρήχθηκε αυτό που πέτυχε ο Βραζιλιάνος μέσος του Ατρόμητου στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (3-1).

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού MVP:

Μάρκο Πάντελιτς (Ολυμπιακός) 50,56%
Κώστας Κατσουράνης (Παναθηναϊκός) 28,89%
Νίκος Γεωργέας (ΑΕΚ) 20,55%

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Best Goal:

Λουίς Μπρίτο (Ατρόμητος ΑΘ.) 65,36%
Αλβες Λίνο (ΠΑΟΚ) 25,84%
Φερνάντο Ουσέρο (Αστ. Τρίπολης) 8,80%

 

 

 

 

 

zoula.gr 


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Περίεργα
+ + -

Αν ο άνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι…

 Ο Daniel Lee δεν είναι ειδικός στην εξελικτική θεωρία. Ωστόσο, έχει κάποια ιδέα για τη δημιουργία και την εξέλιξη του ανθρώπου. Τουλάχιστον, μέχρι ένα σημείο! Ένα απειλούμενο με εξαφάνιση ψάρι, που έχει επιζήσει από τους προϊστορικούς χρόνους, ονόματι κοιλάκανθος έδωσε στον Lee την ιδέα για τη δημιουργία μιας συλλογής φωτογραφιών με τίτλο «Origin».


Η «καταγωγή» μας , λοιπόν, ακολουθεί την εξής περίεργη πορεία: Αρχίζει από έναν κοιλάκανθο που στη συνέχεια προσομοιάζει με ερπετό, το οποίο μεταμορφώνεται σε πίθηκο για να ολοκληρωθεί στο τέλος ο άνθρωπος!

perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...

Και όλη αυτή η εξελικτική «διαδρομή» του είδους μας παίρνει «σάρκα και οστά» από τη φαντασία του καλλιτέχνη, που μάλλον φαίνεται να… οργιάζει! Χρειάστηκαν τρεις φωτογραφήσεις και τρεις διαφορετικές κάμερες πριν αρχίσει ο Lee την επεξεργασία των εικόνων. 

perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...

Στην αρχή φωτογράφισε ένα ψάρι που πήρε από μια αγορά στη Νέα Υόρκη και κατόπιν έναν άνδρα σε διάφορες θέσεις. Στο τέλος, η εξελικτική θεωρία του ανθρώπου όπως την ξέρετε καταρρίπτεται και είναι αυτή που βλέπετε! Γιατί και τα ψάρια… έχουν ψυχή!

perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...
perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...

perierga.gr - Αν οάνθρωπος είχε δημιουργηθεί από ένα ψάρι...


Paris Paris Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Τεχνολογία
+ + -

Θα «κατεβάζουμε» γνώση α λα Matrix;

 Για πρώτη φορά, ερευνητές ήταν σε θέση να «χακάρουν» μέσα στην διαδικασία μάθησης του εγκεφάλου, προκαλώντας εγκεφαλικά μοτίβα όμοια με αυτά των ήδη αποκτημένων γνώσεων. Φυσικά δεν είναι τόσο προηγμένη η μέθοδος, όπως στην γνωστή ταινία επιστημονικής φαντασίας, Matrix, ωστόσο δεν παύει να είναι ένα σημαντικό επιστημονικό εύρημα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες τεχνικές διδασκαλίας και αλλά και αποκατάστασης.

Μελλοντικές θεραπείες θα μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν τα μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας ενός αθλητή ή ενός μουσικού και να τα χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφοράς για την εκμάθηση μιας νέας δραστηριότητας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και των ATR Computational Neuroscience Laboratories στο Kyoto, χρησιμοποιήσαν fMRI, για τη μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας. Εξέτασαν την ικανότητα οπτικής αντιληπτικής μάθησης, ή VPL, ενός ενήλικα, για το κατά πόσο η επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση βελτιώνει την απόδοση ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη εργασία.

Με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα Takeo Watanabe, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που ονομάζεται αποκωδικοποιημένο fMRI neurofeedback για την διέγερση του οπτικού φλοιού. Αρχικά οι επιστήμονες έδειξαν στους συμμετέχοντες κύκλους σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έπειτα, μέσω fMRI παρακολούθησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές ήταν σε θέση, στη συνέχεια, να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες να αναδημιουργήσουν την δραστηριότητα του οπτικού φλοιού.

Οι εθελοντές τοποθετήθηκαν και πάλι στη μαγνητική τομογραφία, ενώ τους ζητήθηκε να οπτικοποιήσουν στο μυαλό τους σχήματα συγκεκριμένων χρωμάτων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να «δημιουργήσουν τρόπο τινά την δραστηριότητα στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου» και να «σχηματίσουν» ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο στερεό πράσινο δίσκο μπορούσαν. Τους είπαν, μάλιστα, ότι θα λάβουν ένα χρηματικό μπόνους αντίστοιχο με το μέγεθος του δίσκου, δίχως όμως να τους ενημερώσουν για τη σημασία του δίσκου. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων και παρακολούθησαν τα μοτίβα ενεργοποίησης στον οπτικό φλοιό τους.

«Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπαιδευθούν στο να ελέγχουν τη συνολική ενεργοποίηση μιας ολόκληρης περιοχής του εγκεφάλου», δηλώνει ο συγγραφέας της μελέτης, «ή την ενεργοποίηση μιας περιοχής σε σχέση με μια άλλη περιοχή».

Αυτό λειτούργησε ακόμη και όταν τα υποκείμενα του πειράματος δεν γνώριζαν τι μάθαιναν, δήλωσαν οι ερευνητές, ενώ συνέχισαν ότι είναι δυνατόν κάποια στιγμή για τους ανθρώπους να αποκτούν νέες γνώσεις, επιδεξιότητες, ή ακόμα και μνήμες, καθώς και να τις αποκαθιστούν ύστερα από κάποιο ατύχημα ή λόγω γήρατος.

 

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science. 

 

 

 

 

 

 

proho.gr 


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Πολιτικά
+ + -

Eπίσκεψη στη φυλακή!

Την ηγέτιδα της ουκρανικής αντιπολίτευσης Γιούλια Τιμοσένκο επισκέφθηκε στο κελί της στη φυλακή του Κιέβου ο επίτροπος Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ Στέφαν Φούλε, ανήμερα της έναρξης εκδίκασης της έφεσης κατά της καταδίκης της πρώην πρωθυπουργού σε επταετή κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας.

Ο Στέφαν Φούλε παρέμεινε μισή ώρα στη φυλακή Λουκιανίβσκα, όπου κρατείται η 51χρονη Τιμοσένκο, μετά την καταδίκη της στις 11 Οκτωβρίου για κατάχρηση εξουσίας στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία το 2009.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη και ο Στέφαν Φούλε δήλωσε πως διαβεβαίωσε τη Γιούλια Τιμοσένκο ότι οι «27» θα παρακολουθούν στενά την εκδίκαση της έφεσης και θα επιμείνουν σε μία δίκαιη δίκη.

 

 

zougla.gr 


Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Life style
+ + -

Ζητούν να απαγορευτεί η ταινία της Jolie

 Ο Branislav Djukic είναι Σέρβος της Βοσνίας και ένας από τους ανθρώπους εκείνους, που έζησαν τον πόλεμο «σε πρώτο πλάνο». Φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια του τριετούς (1992-1995) πολέμου και σήμερα ηγείται της Ένωσης Φυλακισμένων σε στρατόπεδα, Σέρβων της Βοσνίας.

Αν και παραδέχτηκε πως έχει δει μόνο το  trailer της ταινίας, "In the Land of Blood and Honey", της οποίας σκηνοθέτιδα είναι η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, Angelina Jolie, δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press, ότι, η ταινία «παρουσιάζει αναλήθειες» και τους Σέρβους ως τους μοναδικούς φταίχτες και βιαστές γυναικών, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η νέα δουλειά της Jolie έγινε αποδεκτή με θετικότατα σχόλια, στις αρχές του μήνα, σε προβολή στο Σαράγιεβο, από μη Σέρβους πολίτες, μέλη 11 οργανώσεων θυμάτων πολέμου

Πρόκειται να βγει στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Δεκεμβρίου και είναι δράμα, το οποίο κινείται γύρω από έναν Σέρβο στρατιώτη που ξανασυναντά την παλιά του αγάπη…μια μουσουλμάνα της Βοσνίας, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης γυναικών που προορίζονται για σεξουαλική μεταχείριση.
 
 
 
 
 
protothema.gr 

Manos Manos Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Life style
+ + -

Το νευρικό γέλιο των Ράδιο Αρβύλα on air (video)

Τι συνέβη και οι κύριοι του Ράδιο Αρβύλα ξέσπασαν σε γέλια. Η αντροπαρέα γελούσε ασταμάτητα στο «αέρα» της εκπομπής για αρκετά λεπτά. Όλα ξεκίνησαν με τον Αντώνη Κανάκη να προλογεί ένα βίντεο με τον δικό του τρόπο, προκαλώντας στον ίδιο και στην υπόλοιπη παρέα των Αρβύλα νευρικό γέλιο. Δείτε πόσα λεπτά γελούσαν.

 

 

 

 

 

 

 

gossip-tv.gr 


Paris Paris Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Υγεία
+ + -

Κουραμπιές ή μελομακάρονο; Διαλέξτε το πιο υγιεινό

 Επειδή τα γλυκά των Χριστουγέννων φτάνουν στο τραπέζι μας νωρίτερα από τα ίδια τα Χριστούγεννα, σας αναλύουμε τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, έτσι ώστε να τα απολαύσετε, αλλά με μέτρο.

Για κάποιους το νόημα των γιορτών κρύβεται πίσω από τη ζεστασιά και την οικογενειακή θαλπωρή, για άλλους πίσω από τη διασκέδαση ή την ξεκούραση και για κάποιους άλλους πίσω από τα… χριστουγεννιάτικα φαγητά και δη τα γλυκά, δηλαδή τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

Λόγω του ότι τα Χριστούγεννα είναι και η μοναδική περίοδος του χρόνου που τα απολαμβάνουμε (και για μερικούς μήνες μετά τις γιορτές, μέχρι να τελειώσουν τα αποθέματα…), πολλές φορές ίσως το παρακάνουμε, μη έχοντας υπόψη μας τις θερμίδες που καταναλώνουμε, αλλά ούτε και τα συστατικά τους και τι προκύπτει από αυτά.

Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να τα «βάλουμε κάτω» -όχι για να τα καταβροχθίσουμε, αλλά για να τα αναλύσουμε και να μάθουμε τι καταναλώνουμε- έτσι ώστε να διαλέξουμε το πιο υγιεινό από τα δύο και να βάλουμε μέτρο στην ποσότητα που θα καταναλώσουμε.

  • Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά στο μικροσκόπιο

Και τα δύο είναι νόστιμα και γιορτινά, στην παρασκευή τους, όμως, υπάρχουν διαφορές στα υλικά που χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα το καθένα να έχει διαφορετική θρεπτική και θερμιδική αξία.

-Μελομακάρονα

Μπόλικο λάδι και αλεύρι, χυμός πορτοκαλιού, ζάχαρη, μέλι, κονιάκ, κανέλα, καρύδια είναι μερικά από τα πιο βασικά υλικά που χρειαζόμαστε προκειμένου να γεμίσουμε το φούρνο μας με τα μακρόστενα γλυκίσματα που στο εξωτερικό είναι γνωστά ως «small honey cakes».

Από τα παραπάνω, ο χυμός πορτοκαλιού είναι ευεργετικός και πλούσιος σε βιταμίνη C, τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το ελαιόλαδο σε μονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικές βιταμίνες, όπως βιταμίνη Ε, το μέλι περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ουσίες, ενώ η κατανάλωση κανέλας σε συστηματική βάση μπορεί να ρίξει την κακή (LDL) χοληστερίνη.

Από την άλλη, τα φλιτζάνια ζάχαρης που χρησιμοποιούνται, γεμίζουν με θερμίδες τα μελομακάρονα (τα οποία ήδη είναι επιβαρυμένα σε θερμίδες και από τα ωφέλιμα συστατικά του, όπως το μέλι, τα καρύδια, το ελαιόλαδο κ.λπ) και το επεξεργασμένο άσπρο αλεύρι αυξάνει και άλλο την ποσότητα υδατανθράκων και τις θερμίδες που λαμβάνουμε από ένα τόσο νόστιμο γλυκό.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ένα κλασσικό μελομακάρονο περιέχει ωφέλιμα λιπαρά σε μεγαλύτερο ποσοστό και κορεσμένα σε μικρότερο, ενώ οι θερμίδες του φτάνουν περίπου τις 130-150, αναλόγως βέβαια και τον τρόπο παρασκευής του.

-Κουραμπιέδες

Το λαχταριστό αυτό γλυκό, που συνήθως βρίσκεται παραδίπλα από τα μελομακάρονα στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια, είναι βουτηγμένο στη ζάχαρη άχνη, ενώ περιέχει βούτυρο, άσπρο αλεύρι, αβγά, ανθόνερο, αμύγδαλα, βανίλια, μπέικιν πάουντερ και κονιάκ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα ταψί κουραμπιέδες, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι τα κορεσμένα λιπαρά είναι αυξημένα σε σχέση με τα μελομακάρονα, αφού το βούτυρο κατέχει εξέχουσα θέση, ενώ έχουμε υψηλή περιεκτικότητα σε «κακούς» υδατάνθρακες, λόγω του άσπρου αλευριού και της ζάχαρης.

Από την άλλη, ο κουραμπιές υπερτερεί σε πρωτεΐνη, ενώ τα αμύγδαλα που περιέχει τον εμπλουτίζουν με μονοακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε και ασβέστιο. Τα αβγά του κουραμπιέ, από τη μία αυξάνουν την περιεκτικότητά του σε χοληστερίνη, στα θετικά τους, όμως, μπορούμε να προσθέσουμε τις πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, αλλά και το γεγονός ότι τα αβγά αποτελούν μια καλή πηγή βιταμίνης Β12, βιταμίνης D, βιταμίνης Α, σιδήρου, βιταμίνης Β5, φυλλικού οξέος κ.ά.

Όσον αφορά το κομμάτι που… «καίει» τους περισσότερους, οι κουραμπιέδες έχουν συνήθως λίγο περισσότερες θερμίδες από τα μελομακάρονα, φτάνοντας μέχρι τις 180 ο ένας.

  • Μελομακάρονα – κουραμπιέδες: σημειώσατε 1

Αν σκοπεύετε αυτά τα Χριστούγεννα να είστε προσεκτικοί στη διατροφή σας, τότε το μελομακάρονο είναι η ορθότερη επιλογή για εσάς. Μπορεί να μην σας εξασφαλίσει πολύ λιγότερες θερμίδες, αλλά έχει να σας προσφέρει πολύ πιο θρεπτικά συστατικά από τον κουραμπιέ. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως πάντα, ισχύει κι εδώ το «παν μέτρον άριστον» γι’ αυτό μην κρυφτείτε πίσω από τη δικαιολογία «τα μελομακάρονα είναι υγιεινά» και τα καταναλώνετε πέντε-πέντε. (Άλλωστε μην ξεχνάτε: τα 5 μελομακάρονα φτάνουν τις 750 θερμίδες). Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, είναι να καταναλώσετε λίγο μικρότερη μερίδα φαγητού, έτσι ώστε να αφήσετε… χώρο και να απολαύσετε χωρίς τύψεις το μελομακάρονό σας.

Αν, από την άλλη, έχετε φάει τη γεμιστή γαλοπούλα σας, έχετε κάνει το… μακροβούτι σας στις διάφορες σος, τα σουφλέ, τις χριστουγεννιάτικες πίτες και τις πατάτες ογκρατέν, τότε οι 30 θερμίδες λιγότερες του μελομακάρονου και τα λίγο περισσότερα θρεπτικά του συστατικά δεν πρόκειται να κάνουν διαφορά. Δοκιμάστε και τα δύο και από Δευτέρα (ή από το 2012) δίαιτα…

 

 

 

 

 clickatlife.gr
Σελίδα 11261 από 11350 (113499 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
11260
[11261]
11262
11263
11348
11349
11350
Επόμενο
 

 
 
 
 
  Αρχική | Ενότητες | Top Αναρτήσεις | Επικοινωνία  
 
Περίεργα      Υγεία
 
Life Style      Κόσμος
 
Τοπικά